Oday Shakar

Sự lộng lẫy trong BST Thu 2017 của Oday Shakar tại NYFW

Sự lộng lẫy trong BST Thu 2017 của Oday Shakar tại NYFW

“Vẻ đẹp của ánh sáng khi vượt ra khỏi bóng tối” là lời mô tả của chính Oday Shakar dành cho BST Thu 2017 mới nhất của mình.

Top