Sẽ chỉ có lưu trữ không giới hạn trên OneDrive cho khách hàng cao cấp - Ảnh: Microsoft

Microsoft thay đổi chính sách về OneDrive

0
Chỉ những tổ chức cao cấp là thuê bao Office 365 mới có thể nhận được chính sách lưu trữ không giới hạn, động thái vừa được công ty đưa ra trong báo cáo mới nhất của mình.