Parent Coach

Parent Coach quan trọng như thế nào với các gia đình hiện đại?

Parent Coach quan trọng như thế nào với các gia đình hiện đại?

Nhiều bố mẹ thật sự không biết phải làm gì ngoài quát mắng thậm chí dùng đòn roi bắt trẻ nghe lời. Hệ quả là một không khí căng thẳng bao trùm cả gia đình. Khi đó, Parent Coach là “cứu cánh’ để cải thiện tình hình.

Top