Tổng quan về các hệ phái trong Perfect World VNG

Tổng quan về các hệ phái trong Perfect World VNG

11:16 16/04/2020 0

Lục Địa Hoàn Mỹ của Perfect World VNG mở ra 3 tầng thế giới hải – lục – không, dưới sự thống lĩnh của 3 chủng tộc: Nhân – Vũ – Yêu. Mỗi chủng tộc lại bao gồm 2 hệ phái, với những vai trò và sở trường cụ thể trong đội hình.