pha nước chấm ốc

Bí quyết luộc ốc và pha nước chấm ngon

Bí quyết luộc ốc và pha nước chấm ngon

Nước chấm ngon là thành phần không thể thiếu trong món ốc luộc, hay nói cách khác chính là "linh hồn", quyết định độ ngon dở của cả món.

Top