phạm thành kiên

Giám đốc Sở Công thương TP.HCM làm Bí thư Quận ủy Q.3

Giám đốc Sở Công thương TP.HCM làm Bí thư Quận ủy Q.3

Ông Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Q.3, giữ chức Bí thư Quận ủy Q.3 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Top