Pham Thong Thai

Những tấm lòng vàng 3.8.2022

Những tấm lòng vàng 3.8.2022

Bạn đọc giúp Đặng Xuân Phước - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Hai vợ chồng bệnh nặng, không tiền chữa trị ; trên Thanh Niên ngày 19.4.2022, tiếp theo):

Top