phan anh vu

Để môi trường khoa học không bị 'ô nhiễm'

Để môi trường khoa học không bị 'ô nhiễm'

0
Những hoạt động phi khoa học như viết thuê bài báo, công bố tập san khoa học 'dỏm'... mà Thanh Niên phản ánh vừa qua đã cho thấy một môi trường nghiên cứu khoa học không lành mạnh.