phan thi binh

Trái tim của người mẹ ve chai​

Trái tim của người mẹ ve chai​

0
Ngay lúc cùng khổ nhất, người mẹ ấy vẫn không bỏ con. Dù phải sống ngoài lề đường, người mẹ già nua vẫn nhặt ve chai để nuôi đứa con bệnh tật.