pháp lý bằng cấp

Bằng cấp AIT vẫn được công nhận tại Việt Nam

Bằng cấp AIT vẫn được công nhận tại Việt Nam

Liên quan đến vụ bằng cấp của Viện Công nghệ châu Á (AIT) có thể không được công nhận tại Thái Lan mà Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.10, GS-TS Said Irandoust, Hiệu trưởng AIT và TS Amrit Bart, Giám đốc AIT Việt Nam, có buổi làm việc với Thanh Niên xung quanh tính pháp lý bằng cấp của viện này tại Việt Nam.

Top