phat biet chung 3 thang

Nhà sư “khóa môi” Đàm Vĩnh Hưng bị phạt biệt chúng 3 tháng

Nhà sư “khóa môi” Đàm Vĩnh Hưng bị phạt biệt chúng 3 tháng

0
Hôm qua 7.11, chư tăng Thiền viện Phước Sơn đã tổ chức lễ tác pháp Yết Ma cử tội chung đối với hai nhà sư: một người bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng “khóa môi” là đại đức Thích Pháp Định (Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai), và một người khi được Đàm Vĩnh Hưng muốn tỏ lòng biết ơn đã chủ động đưa tay chặn lại nên bị hôn ở tay là đại đức Thích Giác n (Chùa Quan m, Đồng Tháp).