phát hiện covid-19

Khẩu trang phát hiện COVID-19 - sáng tạo thú vị của tiến sĩ gốc Việt

Khẩu trang phát hiện COVID-19 - sáng tạo thú vị của tiến sĩ gốc Việt

Các nhà nghiên cứu tại đại học MIT và Harvard đã thiết kế loại khẩu trang đặc biệt có thể chẩn đoán người đeo có nhiễm COVID-19 hay không chỉ trong 90 phút.

Top