phê chuẩn nhân sự

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự các tỉnh Trà Vinh, Khánh Hòa, Đắk Nông, Cao Bằng

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự các tỉnh Trà Vinh, Khánh Hòa, Đắk Nông, Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 4 tỉnh Trà Vinh, Khánh Hòa, Đắk Nông, Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Top