Phiếu thao tác điện tử

PC Phú Yên: Chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành hệ thống điện

PC Phú Yên: Chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành hệ thống điện

Điều khiển, quản lý vận hành (QLVH) lưới điện từ xa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông minh đã được PC Phú Yên chú trọng, không ngừng phát triển.

Top