phim Lật mặt 4 - Nhà có khách

Tiếp tục xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan bài thơ Gánh mẹ

Tiếp tục xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan bài thơ Gánh mẹ

Sau khi phiên sơ thẩm vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan bài thơ Gánh mẹ tạm ngưng hôm 21.10.2020 do phía nguyên đơn - ông Trương Minh Nhật đưa ra 2 chứng cứ mới, mới đây, TAND TP.HCM có giấy triệu tập đương sự và yêu cầu có mặt vào 14 giờ ngày 11.6 tới tại Tòa Kinh tế - TAND TP.HCM để tham gia phiên sơ thẩm.

Top