Phở Việt Nam ở Hàn Quốc

Phở Việt Nam ở Hàn Quốc

Phở Việt Nam ở Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc (HQ), nếu như “Udon”, một món mì khá nổi tiếng của Nhật Bản đã gần như được Hàn Quốc hóa và có mặt ở hầu như tất cả các nhà hàng từ bình dân đến cao cấp, thì phở VN lại được “phổ cập” theo một hệ thống khác khá bài bản.

Top