Phường dệt Bảy Hiền

Ký ức phường dệt Bảy Hiền

Ký ức phường dệt Bảy Hiền

Tôi ở thành phố Sài Gòn mấy năm nhưng chỉ biết từ Bảy Hiền đi Chợ Lớn, rồi từ Chợ Lớn về Bảy Hiền.

Top