Phương tiện cứu trợ

Tạm dừng thu phí BOT qua Quảng Trị phục vụ cứu trợ đồng bào lũ lụt

Tạm dừng thu phí BOT qua Quảng Trị phục vụ cứu trợ đồng bào lũ lụt

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng thu phí đường bộ trên QL1 đoạn qua Quảng Trị, tạo điều kiện cho các phương tiện cứu trợ người dân bị lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

Top