Đây chính là hình ảnh của chiếc Pixel 5 XL?  /// Ảnh chụp màn hình

Xuất hiện hình ảnh mẫu máy Google Pixel 5 XL

0
Hình ảnh kết xuất được cho là của Pixel 5 XL đã xuất hiện dựa trên các tập tin CAD rò rỉ liên quan đến thiết bị và được kênh YouTube FrontPageTech đăng tải.