Quả bóng vàng nam

Không trao Quả bóng vàng nam ?

Không trao Quả bóng vàng nam ?

Giải thưởng truyền thống Quả bóng vàng VN năm 2012 đang được Báo Sài Gòn Gỉai Phóng, đơn vị tổ chức khởi động dù khá chậm. Hiện tại BTC đang lấy ý kiến lên danh sách 10 cầu thủ nam, 10 cầu thủ nữ, 5 cầu thủ ngoại và 5 cầu thủ trẻ để tiến hành bầu chọn như mọi năm.

Top