quá cảm ngà

Đừng trì hoãn - ê buốt răng cần được xử lý ngay

Đừng trì hoãn - ê buốt răng cần được xử lý ngay

“Người Việt Nam có xu hướng phớt lờ, làm ngơ trước những cơn ê buốt răng, để khi nào quá nặng mới gặp nha sĩ, than phiền về việc ê buốt răng và tìm cách giải quyết”, một nha sĩ cho biết.

Top