Chùa Cây Mai lúc quân Pháp chiếm đóng /// ÉMILE GSELL

Chùa Cây Mai - từ danh thắng đến cơ sở tác chiến

06:20 14/08/2021 1

Chùa Cây Mai, hay Mai Khâu tự (chùa Gò Mai), là thắng cảnh nổi tiếng của đất Gia Định xưa, gắn liền với nhóm Bạch Mai thi xã của Tôn Thọ Tường, Phan Văn Trị, Hồ Huấn Nghiệp, Nguyễn Thông, Bùi Hữu Nghĩa…