Quản lý đơn thuốc

Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đơn thuốc

Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đơn thuốc

Việc kê đơn thuốc điều trị một mặt đòi hỏi phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, đạt hiệu quả điều trị, mặt khác còn phải hợp lý với khả năng kinh tế của từng người bệnh.

Top