quản lý hộ tịch

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hộ tịch

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hộ tịch

Phần mềm quản lý hộ tịch đã được Công ty CP Misa giới thiệu tại Quảng Nam trong hội thảo tổ chức hôm qua 28.3 nhằm hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ hộ tịch cho công dân Việt Nam tại địa phương và nghiệp vụ quản lý hộ tịch cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Top