Người dân mua sắm tại Big C Tô Hiến Thành, TP.HCM /// Ảnh: Độc lập

Dự thảo quản lý siêu thị lạ đời!

5
Dự thảo quy định siêu thị phải mở cửa suốt tuần và đến 22 giờ hằng ngày, chỉ được bán hàng giảm giá 3 lần trong một năm... đang khiến cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế bất ngờ trong bối cảnh Chính phủ quyết liệt cắt giảm các điều kiện kinh doanh.
Có nghĩa là...

Có nghĩa là...

0
Một khách hàng tới quầy tính tiền của siêu thị nói: - Hôm qua tôi mua hàng ở đây và hóa đơn bị tính nhầm tới 100 USD.