Quảng cáo tự nhiên

Hoạt động của MGID tại thị trường Việt Nam: Yêu cầu về Quảng cáo

Hoạt động của MGID tại thị trường Việt Nam: Yêu cầu về Quảng cáo

Để hợp nhất các thông tin và giúp các nhãn hàng hiểu đúng luật quảng cáo, MGID liên tục cập nhật các chính sách, tiêu chuẩn để bảo đảm chất lượng và uy tín cho cả nhà xuất bản và nhà quảng cáo.

Top