Que hàn

Thiên Nam Group năm 2021 vượt bão trên nền tảng bền vững

Thiên Nam Group năm 2021 vượt bão trên nền tảng bền vững

Ngày 7.5.2022, tại TP.HCM, Công ty cổ phần Thương mại XNK Thiên Nam (Thiên Nam Group) đã tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 và là lần 2 tổ chức thành công chương trình theo hình thức trực tuyến.

Top