Quỹ bảo trì đường bộ nằm trong số 10 quỹ bị đề nghị bãi bỏ	 /// Ảnh: Ngọc Thắng

Quỹ ngoài ngân sách 'ăn bám' ngân sách

1
Mặc dù mục tiêu khi thành lập các quỹ tài chính ngoài ngân sách là thu hút các nguồn lực ở khu vực ngoài nhà nước, nhưng thực tế nhiều quỹ 'sống' dựa chủ yếu vào ngân sách, trong khi hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí.
Nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường

Nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường

0
Quỹ bảo vệ môi trường TP.HCM (HEPF) cho biết các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) sẽ có cơ hội được tiếp cận vốn với lãi suất thấp từ HEPF để thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường.
/form>