Quy định sai luật

Bộ GD-ĐT bãi bỏ những quy định sai luật

Bộ GD-ĐT bãi bỏ những quy định sai luật

Hôm qua 1.3, Bộ GD-ĐT công bố Thông tư 06 sửa đổi và bãi bỏ những quy định trái luật của Thông tư 04 (sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT) ban hành ngày 21.2.2013.

Top