Quỹ Gia Đình Herbalife

Hành trình nhân rộng của Quỹ Gia Đình Herbalife

Hành trình nhân rộng của Quỹ Gia Đình Herbalife

Từ năm 1994, trên các phương tiện thông tin đại chúng thế giới xuất hiện cụm từ Quỹ Gia Đình Herbalife (Herbalife Family Foundation - HFF) - quỹ từ thiện vì cộng đồng phát triển rất bền vững được đóng góp từ các Nhà phân phối (NPP) độc lập và toàn thế nhân viên Herbalife. Hành trình nhân rộng của quỹ từ khi thành lập đến nay đã giúp cải thiện dinh dưỡng của trẻ cơ nhỡ trên 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Top