Toàn cảnh cuộc họp Bộ Chính trị ngày 26.12 /// Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị họp về chương trình làm việc năm 2020

0
Năm 2020 là năm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, công việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chắc chắn sẽ nhiều hơn và rất nặng nề.