Một người bán thịt chó ở Trung Quốc - Ảnh: AFP

Phản ứng dữ dội lễ hội thịt chó

0
(TNO) Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã phản ứng dữ dội lễ hội thịt chó sắp được tổ chức tại miền nam Trung Quốc.