Quỳnh Lập

Thiếu trầm trọng lao động đi biển: Có chính sách, ngư dân vẫn khó

Thiếu trầm trọng lao động đi biển: Có chính sách, ngư dân vẫn khó

Năm 2021, tỉnh Nghệ An ra nghị quyết hỗ trợ ngư dân lắp đặt hệ thống tời thủy lực trên tàu cá để thay thế sức người trong bối cảnh thiếu lao động đi biển, nhưng mức hỗ trợ 30% chi phí lắp đặt vẫn chưa thể gỡ khó cho các chủ tàu.

Top