Rà quét

Trung Quốc tập trận quét mìn tại Biển Đông

Trung Quốc tập trận quét mìn tại Biển Đông

Hải quân Trung Quốc lại vừa tập trận tại Biển Đông, lần này là hoạt động với sự tham gia của 2 tàu quét mìn và là tháng thứ tư liên tiếp hoạt động này được tổ chức.

Top