Raffaello Sanzio

Triển lãm các tác phẩm của danh họa Raffaello Sanzio

Triển lãm các tác phẩm của danh họa Raffaello Sanzio

Triển lãm Raffaello: Các tác phẩm giới thiệu bộ sưu tập độc quyền gồm 35 tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của danh họa Ý Raffaello Sanzio (1483 - 1520), khai mạc hôm nay 3.6 tại Bảo tàng Dân tộc học VN (Hà Nội).

Top