ran ho mang gap doi thu

Rắn hổ mang gặp "đối thủ"

Rắn hổ mang gặp "đối thủ"

0
(TNO) Một người đàn ông Nepal bị rắn hổ mang cắn đã... cắn lại con vật này cho đến khi giết chết nó, theo báo địa phương Annapurna Post.