REFILL

Có những người 'tính kỳ' suốt ngày lên mạng đi xin và cho… rác

Có những người 'tính kỳ' suốt ngày lên mạng đi xin và cho… rác

“Ai có túi ni lông đã dùng rồi thì cho mình xin?”; “Mình gom được ít chai nhựa, thủy tinh đã vệ sinh sạch, bạn nào cần thì nhắn mình cho”… Có những người “tính kỳ” như vậy, thường xuyên đăng lên mạng để xin và cho rác.

Top