Tham gia đường chạy khởi đầu một năm mới tỏa sáng

Tham gia đường chạy khởi đầu một năm mới tỏa sáng

07:20 28/01/2019 0

Đường chạy “Khởi Đầu Tỏa Sáng – Resolution Run 2019” đã diễn ra thành công tại Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM với 3000 người tham dự. Đây là sự kiện chạy bộ thường niên dành cho những người yêu thích chạy bộ do Sun Life Việt Nam tài trợ chính.