Retina 5K

Apple thêm 8 mẫu máy Mac vào danh sách ‘đồ cổ’

Apple thêm 8 mẫu máy Mac vào danh sách ‘đồ cổ’

Apple vừa thêm 8 mẫu máy Mac mới vào danh sách thiết bị cổ điển, có nghĩa chúng sẽ không đủ điều kiện để sửa chữa tại Apple Store và nhà cung cấp dịch vụ được Apple ủy quyền do không có các bộ phận cần thiết.

Top