REUSE

H&M tiếp tục thúc đẩy lối sống bền vững tại Việt Nam qua dự án Let’s Reuse

H&M tiếp tục thúc đẩy lối sống bền vững tại Việt Nam qua dự án Let’s Reuse

Năm 2021, H&M Việt Nam khởi động chiến dịch Let’s Reuse khuyến khích khách hàng mang theo túi khi mua sắm.

Top