robot Aiko

Người tạo siêu phẩm robot

Người tạo siêu phẩm robot

Bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết, Le Trung đã phát triển thành công một robot mang nhiều đặc trưng như người thật.

Top