Rừng nguyên s

Trách nhiệm quản lý

Trách nhiệm quản lý

Lâu nay, chúng ta quen nghe chuyện thủy điện “nuốt” rừng chứ không nghĩ rằng nhà máy xi măng cũng có thể ngốn hàng trăm héc ta rừng nguyên sinh.

Top