Saigon Times

Siberian Wellness được tôn vinh là ‘Doanh nghiệp vì cộng đồng năm 2022’

Siberian Wellness được tôn vinh là ‘Doanh nghiệp vì cộng đồng năm 2022’

Với đóng góp vào sự phát triển bền vững, tạo nên những giá trị lớn tới cộng đồng, Siberian Wellness vinh dự được Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tôn vinh là “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng - CSR Corporate 2022” vào ngày 30.11.

Top