Sốt đất ảo lại bùng khắp nơi

Sốt đất ảo lại bùng khắp nơi

06:34 07/12/2021 12

Dịch bệnh chưa được khống chế, kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng thời gian qua tại nhiều địa phương giá đất tăng mạnh, thậm chí nhiều nơi còn tăng phi mã như ở TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).