Sắp xếp, phân loại các DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

0 Thanh Niên Online

Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ nước ngoài.

Theo đó, các DNBH phi nhân thọ nước ngoài sẽ được phân loại thành 4 nhóm. Nhóm 1 là các DNBH bảo đảm biên khả năng thanh toán theo quy định và không có chỉ tiêu giám sát nào cần tăng cường kiểm soát. Nhóm 2 gồm các  DNBH đảm bảo biên khả năng thanh toán và có ít nhất 1 chỉ tiêu giám sát cần tăng cường kiểm soát. Nhóm 3 gồm các DNBH không đảm bảo khả năng thanh toán. Nhóm 4 là các DNBH thuộc nhóm 3 không tự khôi phục được khả năng thanh toán và bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt. Đối với các DNBH bị xếp vào nhóm 4, sau khi đã áp dụng các biện pháp mà vẫn không khôi phục được khả năng thanh toán phải thực hiện các thủ tục phá sản, đóng cửa theo quy định.

M.Phương

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm