Sát cánh cùng cộng đồng

Cô giáo 'truyền lửa' cho cộng đồng giáo viên sáng tạo Việt Nam

Cô giáo 'truyền lửa' cho cộng đồng giáo viên sáng tạo Việt Nam

Theo UNICEF Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước đang tìm kiếm sự sáng tạo, kỹ năng lắng nghe chủ động và khả năng làm việc nhóm hiệu quả từ nguồn lực tương lai.

Top