SBT dự kiến phát hành 2.400 trái phiếu chuyển đổi

0 Thanh Niên Online

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa ( SBT) đang lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành hơn 2.400 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi.

SBT dự kiến phát hành 2.400 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi /// QL
SBT dự kiến phát hành 2.400 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi
QL

Dự kiến đây là đợt phát hành riêng lẻ để SBT tái cấu trúc tài chính công ty theo hướng giảm nợ ngắn hạn, chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn, đảm bảo nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư chiến lược đã tham gia mua cổ phần của công ty. SBT dự kiến phát hành 2.400 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối thiểu là 3 năm, lãi suất được thỏa thuận cụ thể với nhà đầu tư, và dự kiến thu về 2.400 tỉ đồng.

Dự kiến, trái phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. Các vấn đề liên quan đến giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi, điều chỉnh giá chuyển đổi (chống pha loãng) và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu sẽ do Hội dồng Quản trị quyết định.

Ngoài ra, SBT còn lấy ý kiến cổ đông về mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi; bổ sung ngành nghề kinh doanh 11 ngành nghề mới, chủ yếu thuộc lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt các cây trồng khác ngoài mía, qua đó nâng tổng ngành nghề kinh doanh lên 42; sửa đổi, bổ sung điều lệ; đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thùy Vân…

Để đa dạng hóa nguồn thu, công ty dự kiến sẽ tăng tỷ trọng của các sản phẩm cạnh đường - sau đường, cơ cấu doanh thu chiếm 30% tổng doanh thu so với 15% của niên độ 2018 - 2019. Hiện tại, SBT đang trong quá trình đàm phán để thực hiện liên kết và hợp tác với một số tập đoàn lớn trong khu vực châu Á về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi nhằm tận dụng lợi thế sẵn có các bên để gia tăng lợi nhuận cho công ty.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm