Sẽ thành lập Quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ

0 Thanh Niên Online

Bộ Công thương đã đưa ra dự thảo Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ để lấy ý kiến, trình Chính phủ ban hành trong năm nay.

Theo đó, sẽ thành lập Quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ quốc gia trực thuộc Bộ Công thương, cung cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghiệp hỗ trợ. Vốn điều lệ của quỹ do ngân sách nhà nước cấp là 2.000 tỉ đồng trong thời hạn 3 năm (2 năm đầu tiên mỗi năm cấp 500 tỉ đồng, năm thứ ba cấp 1.000 tỉ). Việc tăng vốn điều lệ của quỹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

Dự thảo Nghị định cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ; được miễn thuế tiền đất và mặt nước trong thời gian xây dựng và 11 năm kể từ khi dự án hoạt động; giảm 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại cụm công nghiệp hỗ trợ...

    N.T.Tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm