Sếp trẻ

Sếp trẻ chơi vui vẻ

Sếp trẻ chơi vui vẻ

“Anh Hoài ơi, em khát nước”. “Anh Hoài đi giao những phần hàng còn lại trong kho nhé”... Buổi sáng đầu ngày ở công ty của Lương Duy Hoài ngập trong các “mệnh lệnh” từ đồng nghiệp.

Top