Siemens Healthineers

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và Siemens Healthineers hợp tác nâng cao chăm sóc sức khỏe

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ và Siemens Healthineers hợp tác nâng cao chăm sóc sức khỏe

Tại TP.HCM, ngày 19.6.2023, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân hàng đầu tại Việt Nam và Siemens Healthineers - tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu của Đức, đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác hướng đến mục tiêu khai thác sức mạnh của các công nghệ kỹ thuật mới nhằm cải thiện chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tại Việt Nam.

Siemens Healthineers hợp tác Bệnh viện Thống Nhất phát triển giải pháp công nghệ y tế
Doanh nghiệp

Siemens Healthineers hợp tác Bệnh viện Thống Nhất phát triển giải pháp công nghệ y tế

Ngày 25.2, Siemens Healthineers và Bệnh viện Thống Nhất chính thức ký hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu mang đến các giải pháp công nghệ y tế tiên tiến để phát triển trung tâm kỹ thuật cao.

Top